VCAadvanced

Volba VCAadvanced vám poskytuje kompletní škálu funkcí – od počítání po detekci pohybových vzorů. Logickým propojením jednotlivých funkcí lze funkce dokonale přizpůsobit vašim potřebám.

Kategorie: , Katalogové číslo: 8.50202

Popis produktu

Volba VCAadvanced vám poskytuje kompletní škálu funkcí – od počítání po detekci pohybových vzorů. Počítání proudů lidí pomocí funkce „People counting“ nebo rozpoznávání pohybových vzorců, např. nápadně dlouhý pobyt lidí v určitých oblastech. Logickým propojením jednotlivých funkcí lze funkce dokonale přizpůsobit vašim potřebám.

 • Ušetřete výkon procesoru pomocí profesionální analýzy videa
 • Parametrizace scénářů spouštění poplachů podle potřeb
 • Plná škála funkcí s počítáním lidí, funkce loudání/přebývání atd.
 • Optimální přizpůsobení požadavkům s logickou kombinací jednotlivých funkcí
 • Ideální přizpůsobení systému pomocí volně konfigurovatelných alarmových zón a počítacích linek v obraze
 • Snižte frekvenci falešných poplachů klasifikací perspektiv pomocí 3D kalibrace objektů
 • Vysoká bezpečnost díky detekci sabotáží a automatickému přizpůsobení měnícím se světelným a povětrnostním podmínkám na pozadí obrázku
 • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché parametrizaci i bez zvláštních předchozích znalostí

Popis

Funkce

Počítání objektů Lidé, zvířata, vozidla a jiné předměty
Detekce neoprávněné manipulace Oznámení o události, když je kamera zakrytá nebo se mění úhel pohledu kamery.
Filtr přítomnosti objektů/osob Detekce pohybu a sledování objektů a osob ve videu.
Enter & exit filters Filter for entrance and exit:
Event notification when an object enters a zone or when a moving object leaves a zone.
Filtr přebývání Upozornění na událost, když objekt vstoupil do zóny a pohybuje se v zóně déle, než je nastavený čas.
Filtr pro směr pohybu Upozornění na událost, když se objekt pohybuje konkrétním směrem.
Zóny a hranice Nastavitelné citlivé zóny a hranice
Filtr rychlosti Filtr pro detekování rychlosti pohybujícího se objektu/osoby
3D kalibrace Kalibrace velikosti objektů ve 2D obrazu.
Zóna nedetekování Definice oblastí, které se v analýze neberou v úvahu.
Monitoring Optimalizované pozorování až 100 venkovních objektů zároveň.
Filtr pro objevení se a zmizení Upozornění na událost, když se objekt objeví v zóně nebo když objekt zmizí ze zóny.
„Stopping filtr“ Upozornění na událost, když objekt vstoupil do zóny a přestal se pohybovat déle, než je nastavený čas.
Filtr detekce vzdálenosti Spuštění události, když vzdálenost mezi 2 pohybujícími se objekty (například vozidla) klesne pod určitou hodnotu.
Propojení s G-Core Oznámení události softwaru G-Core.

Objednací kód

8.50202 – VCAadvanced analýza video obsahu

Příslušenství: G-Stats software možnosti Software pro statistické vyhodnocení a počítání objektů

Objednací kód

3.06670 – G-Dongle/G-Stats

Objednací kód

8.34603 – G-Stats/Passages

Objednací kód

8.34610 – G-Stats/Weather

Tato analýza obsahu videa kombinuje funkce VCAcount a VCAdetect a doplňuje je o filtry stop, filtry vstupů a výstupů a také umožňuje konfiguraci logických odkazů.

 • Vstupní prostory obchodních domů a obchodů
 • Vstupní haly bank
 • Přístup k areálu a výstavním plochám
 • Proudy návštěvníků muzeí
 • Od přístupových cest až po dálnice
 • Hlídání parkovacích míst a dvorů v areálu společnosti

Datasheet: vcaadvanced

The VCAadvanced option provides you with the complete range of functions – from counting to motion pattern detection. Counting streams of people with the help of the People Counting function or the recognition of movement patterns, e.g. the conspicuously long dwelling of people in certain areas. By means of logical linking of the individual features, the functions can be perfectly adapted to your needs.

 • Save processor power with professional camera-based video analysis.
 • Needs-based parameterization of alarm triggering scenarios.
 • Full range of functions with people counting, loitering/dwell function, etc.
 • Optimal adaptation to the requirements with logical combination of the individual features.
 • Ideal system adaptation through freely configurable alarm zones and counting lines in the image.
 • Lower false alarm rate by classifying perspectives with 3D size calibration of objects.
 • High security through sabotage detection and automatic adaptation to changing light and weather conditions in the image background.
 • Fast commissioning due to simple parameterization even without special previous knowledge.

Designation

VCAadvanced

Functions
Counting

Yes

Object counting: People, animals, vehicles, objects.
Tamper detection

Yes

Tamper detection: Event notification when the camera is covered or the viewing angle of the camera is changed.
Presence filter

Yes

Motion detection and tracking of objects in the video image.
Enter & exit filters

Yes

Filter for entrance and exit:
Event notification when an object enters a zone or when a moving object leaves a zone.
Dwell filter

Yes

Filter for dwelling:
Event notification when an object has entered a zone and moves in the zone for longer than the set time.
Direction filter

Yes

Filter for direction of movement:
Event notification when an object moves in a specific direction.
Zones & lines

Yes

Adjustable sensitive zones and sensitive lines.
Speed filter

Yes

Filter for speed: Filter for detecting object speeds.
3D calibration

Yes

Size calibration of objects in the 2D video image.
Non-detection zone

Yes

Definition of areas that are not to be considered in the analysis.
Surveillance Tracker

Yes

Optimized simultaneous observation of up to 100 outdoor objects.
Appear & disappear filters

Yes

Filter for appearing and disappearing:
Event notification when an object appears in a zone or when an object disappears from a zone.
Stopping filter

Yes

Stop filter:
Event notification when an object has entered a zone and stops moving for longer than the set time.
Tailgating filter

Yes

Distance detection filter:
Event triggering when the temporal distance between 2 moving objects (for example, vehicles) goes below a specific value.
Logical rules

Yes

Logical links:
Different filters can be combined logically with each other for event triggering.
G-Core connection

Yes

Event notification to G-Core.
Order No.

8.50202

VCAadvanced video content analysis software option
Accessories:
G-Stats software option Software for statistical evaluation of object counting (Counting)

Order No.

3.06670

G-Dongle/G-Stats

Order No.

8.34603

G-Stats/Passages

Order No.

8.34610

G-Stats/Weather