VCAdetect

Tato analýza obsahu videa zahrnuje funkce, jako je detekce pohybu, prodleva nebo rychlostní filtry, a je proto zvláště vhodná pro sledování pohybu v obrazu kamery.

Kategorie: , Katalogové číslo: 8.50201

Popis produktu

Analýza videoobsahu je základním nástrojem pro video monitoring. Možnost VCAdetect usnadňuje detekci pohybových vzorů, jako jsou lidé, kteří zůstávají v určitých oblastech po dlouhou dobu nebo neoprávněné vniknutí do předdefinovaných zón.

 • Ušetřete výkon procesoru pomocí profesionální analýzy videa
 • Poptávkově orientovaná parametrizace scénářů vyvolávajících poplach
 • Loitering/Dwell-Function, atd.
 • Optimální přizpůsobení systému pomocí volně konfigurovatelných alarmových zón a počítacích linek v obraze
 • Snižte frekvenci falešných poplachů pomocí 3D kalibrace objektů
 • Vysoká bezpečnost díky detekci sabotáží a automatickému přizpůsobení měnícím se světelným a povětrnostním podmínkám na pozadí záznamu
 • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché parametrizaci i bez zvláštních předchozích znalostí

Popis Funkce
Zóny a hranice Nastavitelné citlivé zóny a hranice
Detekce neoprávněné manipulace Oznámení o události, když je kamera zakrytá nebo se mění úhel pohledu kamery.
3D kalibrace Kalibrace velikosti objektů ve 2D obrazu.
Zóna nedetekování Definice oblastí, které se v analýze neberou v úvahu.
Monitoring Optimalizované pozorování až 100 venkovních objektů zároveň.
Filtr přítomnosti Detekce pohybu a sledování objektů v obraze.
Filtr přebývání
Upozornění na událost, když objekt vstoupil do zóny a pohybuje se v zóně déle, než je nastavený čas.
Filtr pro směr pohybu Upozornění na událost, když se objekt pohybuje konkrétním směrem.
Filtr pro určení rychlosti Filtr pro rozpoznání a určení rychlosti objektů, nebo osob
Propojení s G-Core Oznámení události softwaru G-Core.
Objednací kód 8.50201

Možnost aktivace kamer VCA na kamerách Geutebrück. Tato analýza obsahu videa zahrnuje funkce, jako je detekce pohybu, prodleva nebo rychlostní filtry, a je proto zvláště vhodná pro sledování pohybu v obrazu kamery.

 • Vstupní haly bank
 • Hlídání parkovacích míst a dvorů v areálu společnosti
 • Ochrana před vetřelci v objektu

Datasheet: vcadetect

Camera-based video content analysis is an elementary tool for video surveillance. The VCAdetect option makes it easy to detect movement patterns, such as people staying in certain areas for a noticeably long time or unauthorized intrusion into predefined zones.

 • Save processor power with professional camera-based video analysis.
 • Demand-oriented parameterization of alarm triggering scenarios.
 • Loitering/Dwell-Function, etc.
 • Optimal system adaptation through freely configurable alarm zones and counting lines in the image.
 • Lower false alarm rate by classifying perspectives with 3D size calibration of objects.
 • High security through sabotage detection and automatic adaptation to changing light and weather conditions in the image background.
 • Fast commissioning due to simple parameterization even without special previous knowledge.

Designation

VCAdetect

Functions
Zones & lines

Yes

Adjustable sensitive zones and sensitive lines.
Tamper detection

Yes

Tamper detection: Event notification when the camera is covered or the
viewing angle of the camera is changed.
3D calibration

Yes

Size calibration of objects in the 2D video image.
Non-detection zone

Yes

Definition of areas that are not to be considered in the analysis.
Surveillance Tracker

Yes

Optimized simultaneous observation of up to 100 outdoor objects.
Presence filter

Yes

Motion detection and tracking of objects in the video image.
Dwell filter

Yes

Filter for dwelling:
Event notification when an object has entered a zone and moves in the
zone for longer than the set time.
Direction filter

Yes

Filter for direction of movement:
Event notification when an object moves in a specific direction.
Speed filter

Yes

Filter for speed:
Filter for detecting object speeds.
G-Core connection

Yes

Event notification to G-Core.
Order No.

8.50201

VCAdetect video content analysis software option