G-Link

Integrační server, který propojuje všechny vaše bezpečnostní systémy, např. požární poplachové systémy nebo systémy kontroly přístupu atd. do centrálně provozovaného, jednotného celkového systému.

Kategorie: , Katalogové číslo: 3.06530

Popis produktu

G-Link propojuje všechny vaše bezpečnostní systémy, např. požární poplachové systémy nebo systémy kontroly přístupu atd. do centrálně provozovaného, jednotného celkového systému. Jako automatický překladač software přepisuje zásadně odlišné zprávy o událostech, a proto je činí integrovatelnými pro všechny systémy připojené k serveru G-Link.

 • Propojení systémů třetích stran s malým úsilím (např. Požární poplachové systémy, kontrola přístupu, poplašné systémy pro narušení, analýza videa atd.)
 • Flexibilní systém – integrace, které ještě nejsou k dispozici, lze vyvinout na přání zákazníka
 • Snadné přiřazování zpráv o událostech mezi systémy třetích stran
 • Inteligentní zpracování a propojení vstupních a výstupních kontaktů systémů třetích stran
 • Ochrana systémů redundančním režimem se dvěma synchronizovanými servery

Základní serverový software G-Link je služba Windows, která funguje bez aktivní plochy. Software by měl být nainstalován na samostatném serveru Windows (PC), na kterém nejsou spuštěny žádné jiné aplikace.

Možnosti softwaru G-Link (rozhraní se systémy třetích stran)

Neustále vyvíjíme nové softwarové nástroje G-Link pro připojení řady dalších systémů třetích stran.
Zde je několik příkladů dostupných softwarových možností:

Základní software G-Link

Objednací kód

Výrobce

Produkt

G-Link Server

3.06530

GEUTEBRÜCK

G-Link Server Software (Dongle)

Možnosti softwaru G-Link

Objednací kód

Výrobce

 

Produkt

Software

G-Link/Activation

8.34148

GEUTEBRÜCK

G-Link Intengrační Server

Softwarová volba pro aktivaci G-Link

G-Link/Upgrade

8.34149

GEUTEBRÜCK

G-Link Intengrační Server

Softwarová volba pro aktivaci G-Link

G-Link/G-Core

8.34172

GEUTEBRÜCK

Systém pro správu videa: G-Scope

Všechny verze

G-Link/GSC

8.34155

GEUTEBRÜCK

Hybridní systémy pro správu videa: GeViScope / re_porter

Všechny verze

G-Link/GeViSoft

8.34156

GEUTEBRÜCK

Systém řízení bezpečnosti: GeViSoft

 

Všechny verze

G-Link/MaxessServer

8.34150

Maxxess

Systém kontroly přístupu: Maxxess

 

Maxxess Access Platform v 4.2 nebo vyšší

G-Link/FCWnx

8.34151

FCWnx

Systém kontroly přístupu: FCWnx

Fcwnx Access Commander 7.5.1 nobe vyšší

G-Link/FibersensysAPU

8.34152

Fibersensys

Optické vlákno pro detekci vniknutí: Vlákno FD3xx-IP, FD500D-IP

FD3xx-IP, FD500D-IP

G-Link/CIASIBServer

8.34153

CIAS

Špočkový obvodový řídící systém: Ermo 482X Pro, Ermo 482, Coral, Manta, Ermusa, Minermo, Darwin, Darwin, DT, Newton2, Newton Plus, Alfa, Murena, ISC Cable

Až 32 IB serverů.
Každý IB server podporuje až 128 (0 – 127) IB zařízení.

G-Link/IOmniscientServer

8.34154

iOmniscient

Správa videa a systém kontroly přístupu: IQSeries 4.0

IQSerie 4.0 nebo vyšší

G-Link/InnerRangeInsight

8.34157

Inner Range

Zabezpečení a systém kontroly přístupu: Insight Professional

Insight Professional verze5.1 (12437) nebo všší

G-Link/HikVisionCentral

8.34158

HikVision

Digitální a síťový videorekordér

Všechny verze

G-Link/DedicatedMicros

8.34159

Dedicated Micros

Hybridní záznamový systém: Dedicated Micros DV-IP RT

Všechny verze DV-IP RT

G-Link/Jacques

8.34160

Jacques

Síťový komunikační systém:
Řadič: TCH-2MXH | 51660,
Master: IPM-350 | 51516, Intercom: VSL-361W + | 51676

IPM-360 | 51516, IPM-360H | 51533,

IPM-360G | 51534, IPM-360GH | 51535

G-Link/Gallagher

8.34161

Gallagher

Systém řízení přístupu Gallagher

Verze 7.10 nebo vyšší

G-Link/Protege

8.34162

Protege

Systém kontroly přístupu: Protege GX DIN Rail System Controller

ProtegeGX DIN RAIL Jednodveřový ovladač

G-Link/DSCAlarmPanel

8.34163

DSC (Digital Security Controls)

Ochrana zařízení: Všechny verze

Všechny verze

G-Link/ASVChannel

8.34164

ASV

Námořní systém pro videomonitoring : software ASV

ASV Software Development Kit 1.6.2 nebo všší

G-Link/MicrosServer

8.34165

Micros

Systém správy pohostinství: Micros 8700 a 9700

Micros 8700 nebo vyšší

G-Link/IGTServer

8.34166

IGT

Herní technologický systém: DACOM Paging Interface

Všechny verze

G-Link/SouthwestRPMII

8.34176

Southwest Microwave

Systém detekce obvodového plotu:: Southwest Microwave

INTREPID™ MicroPoint™ I nebo vyšší

G-Link/ModbusTCP16Input

8.34167

TCP-Protokoll

Všechny verze

Všechny verze

G-Link/ModbusTCP16Output

8.34168

TCP-Protokoll

Všechny verze

Všechny verze

G-Link/SMSModule

8.34169

SMS-Protokoll

Všechna zařízení s AT příkazy

Všechna zařízení s AT příkazy Kommando

Software Geutebrück pro propojení bezpečnostních systémů s centrálně provozovaným celkovým systémem. Integrační server se používá k přenosu zpráv o událostech mezi všemi systémy připojenými k serveru G-Link. Postupné rozšiřování celého systému jednoduchou aktivací integrací pomocí voleb. Připojení k systému pro správu videa Geutebrück se provádí volbou G-Link / G-Core. Další technické informace najdete v datasheetu.

 • Připojení k různým systémům třetích stran
 • Pro nastavení heterogenní systémové krajiny s provozem z jednoho systému

Datasheet: g-link-server

G-Link connects all your security systems, e.g. fire alarm systems or access control systems, etc. to a centrally operated, uniform overall system. As an automatic translator, the software transcribes the fundamentally different event messages and thus makes them transferable and most importantly integrable for all systems connected to the G-Link server.

 • Connection of third-party systems with little effort (e.g. fire alarm systems, access control, intrusion alarm systems, video analysis etc.)
 • Flexible system – integrations not yet available can be developed on customer request.
 • Easy assignment of event messages between third-party systems.
 • Intelligent processing and linking of input and output contacts of the third-party systems.
 • Protection of systems by redundancy mode with two synchronized servers.

The base G-Link server software is a Windows service that works without an active desktop. The software should be installed on a separate Windows server (PC) on which no other applications are running.

G-Link software options (interfaces to third-party systems)
We are constantly developing new G-Link software tools for connecting numerous additional third-party systems. Please select your desired software option from the current list on our homepage: www.geutebrueck.com/g-link

Here are some examples of available software options:

G-Link Basis-Software

Order No.

Manufacturer

Product

G-Link Server

3.06530

GEUTEBRÜCK

G-Link Server Software (Dongle)

G-Link Software Optionen

Order No.

Manufacturer

Product

Software

G-Link/Activation

8.34148

GEUTEBRÜCK

G-Link Integrations-Server

Software option for G-Link Activation

G-Link/Upgrade

8.34149

GEUTEBRÜCK

G-Link Integrations-Server

Software option for G-Link Activation

G-Link/G-Core

8.34172

GEUTEBRÜCK

Video Management System: G-Scope

All versions

G-Link/GSC

8.34155

GEUTEBRÜCK

Video Management Hybrid Systems: GeViScope / re_porter

All versions

G-Link/GeViSoft

8.34156

GEUTEBRÜCK

Security Management System: GeViSoft

All versions

G-Link/MaxessServer

8.34150

Maxxess

Access Control System: Maxxess

Maxxess Access Platform v 4.2 or higher

G-Link/FCWnx

8.34151

FCWnx

Access Control System: FCWnx

Fcwnx Access Commander 7.5.1 or higher

G-Link/FibersensysAPU

8.34152

Fibersensys

Fiber Optic Intrusion Detection: Fiber FD3xx-IP, FD500D-IP

FD3xx-IP, FD500D-IP

G-Link/CIASIBServer

8.34153

CIAS

High-End Perimeter Control System: Ermo 482X Pro, Ermo 482, Coral, Manta, Ermusa, Minermo, Darwin, Darwin, DT, Newton2, Newton Plus, Alfa, Murena, ISC Cable

Up to 32 IB servers.
Every IB server supports up to 128 (0 to 127) IB devices.

G-Link/IOmniscientServer

8.34154

iOmniscient

Video Management and Access Control System: IQSeries 4.0

IQSerie 4.0 or higher

G-Link/InnerRangeInsight

8.34157

Inner Range

Security and Access Control System: Insight Professional

Insight Professional Version 5.1 (12437) or higher

G-Link/HikVisionCentral

8.34158

HikVision

Digital and Network Video Recorder System

All versions

G-Link/DedicatedMicros

8.34159

Dedicated Micros

Hybrid Recording System: Dedicated Micros DV-IP RT

All versions DV-IP RT

G-Link/Jacques

8.34160

Jacques

Network Communication System:

Controller: TCH-2MXH | 51660,

Master : IPM-350 | 51516, Intercom : VSL-361W+ | 51676

IPM-360 | 51516, IPM-360H | 51533,

IPM-360G | 51534, IPM-360GH | 51535

G-Link/Gallagher

8.34161

Gallagher

Gallagher Access Control System

Versionen ab 7.10

G-Link/Protege

8.34162

Protege

Access Control System: Protege GX DIN Rail System Controller

ProtegeGX DIN RAIL Single Door Controller

G-Link/DSCAlarmPanel

8.34163

DSC (Digital Security Controls)

Facility Protection: All versions

All versions

G-Link/ASVChannel

8.34164

ASV

Maritime Video Surveillance System: ASV Software

ASV Software Development Kit 1.6.2 or higher

G-Link/MicrosServer

8.34165

Micros

Hospitality Management System: Micros 8700 and 9700

Micros 8700 or higher

G-Link/IGTServer

8.34166

IGT

Gaming Technology System: DACOM Paging Interface

All versions

G-Link/SouthwestRPMII

8.34176

Southwest Microwave

Perimeter Fence Detection System: Southwest Microwave

INTREPID™ MicroPoint™ I or higher

G-Link/ModbusTCP16Input

8.34167

TCP-Protokoll

All versions

All versions

G-Link/ModbusTCP16Output

8.34168

TCP-Protokoll

All versions

All versions

G-Link/SMSModule

8.34169

SMS-Protokoll

All devices with AT commands

All devices with AT commandsKommando