G-SIM/ActiveDirectory

Možnost odemknout připojení k Microsoft Active Directory. Usnadnit správu uživatelů, skupin a práv v G-SIM.

Kategorie: , , Katalogové číslo: 8.34370

Popis produktu

Tato možnost umožňuje propojení mezi skupinami uživatelů Windows a skupinami uživatelů G-SIM. To usnadňuje správu uživatelů, skupin a práv v G-SIM. V každém případě lze definovat uživatelská práva každé skupiny v G-SIM. Pokud je aktivováno ověřování Windows, heslo G-SIM již není vyžadováno.

  • Automatické ověřování uživatelů pomocí hesla Windows
  • Jednoduché propojení skupin uživatelů Windows Active Directory s skupinami uživatelů G-SIM
  • Pro různé skupiny Active Directory a G-SIM lze definovat různá práva
  • Skupiny G-SIM mohou být spojeny s jednou nebo více skupinami Active Directory (s přiřazením skupiny)
  • Automatická synchronizace uživatelů a skupin uživatelů

G-SIM/ActiveDirectory
Možnost poskytnutí připojení k Microsoft Active Directory. Pro snazší správu uživatelů, skupin a práv pomocí systému správy bezpečnostních informací (G-SIM).
Objednací kód 8.34370

Možnost odemknout připojení k Microsoft Active Directory. Usnadnit správu uživatelů, skupin a práv v G-SIM.

V systémech s mnoha uživateli usnadňuje volba G-SIM / ActiveDirectory správu přístupu a práv.

This option allows the connection between Windows user groups and G-SIM user groups. This facilitates the administration of users, groups and rights in G-SIM. The user rights of each group in G-SIM can be defined in each case. When Windows authentication is activated a G-SIM password is no longer required.

  • Automatic authentication of users via the Windows password.
  • Simple linking of Windows Active Directory user groups with G-SIM user groups.
  • Different rights can be defined for different Active Directory and G-SIM groups.
  • G-SIM groups can be linked to one or more Active Directory Group/s (group matching).
  • Automatic synchronization of users and user groups.

G-SIM/ActiveDirectory
Option for the provision of a connection to Microsoft Active Directory. For easier management of users, groups and rights with the Security Information Management System (G-SIM).
Order No. 8.34370