G-SIM/ControlServer

Aktivace řídicího serveru G-SIM. Síťuje několik nastavení jednotlivých instalací G-SIM v centrálním bodě. Instalace G-SIM pod Control Server jsou stále na sobě nezávislé.

Kategorie: , , Katalogové číslo: 8.34381

Popis produktu

 • Centrální přístup k nezávislým síťovým systémům G-SIM na různých místech
 • Intuitivní provoz pomocí individuálně navržených operátorských rozhraní založených na plánu místa
 • Nejlepší možný přehled díky bezproblémově integrovaným řešením videostěny
 • Kompletní správa toku videa pro živý a nahraný videozáznam
 • Efektivní správa alarmů s plány stránek, videem a všemi dalšími relevantními informacemi
 • Komplexní podpora pro delegování, tj. pro předávání událostí nebo zpracování poplachů, přidělování úkolů a přepínání interní systémové komunikace mezi uživateli
 • Perfektní ochrana dat díky flexibilní správě uživatelských práv a úplnému auditu
 • Vysoká spolehlivost zálohovaná sofistikovanou redundancí
 • Správa všech subdodavatelů a systémů třetích stran integrovaných do systému Geutebrück

 

G-SIM/ControlServer
Možnost propojení více instalací G-SIM v jednom centrálním bodě.
Pro spuštění této volby je nutné použít balíček G-SIM Enterprise nebo G-SIM Enterprise Failover.
Objednací kód 8.34381
G-SIM/ControlServerConnect
Možnost propojení řídicího serveru G-SIM s klientem G-SIM.
Pro spuštění této volby je nutné použít balíček G-SIM Enterprise nebo G-SIM Enterprise Failover.
Objednací kód 8.34380 
Ovládací server G-SIM je server G-SIM, který přistupuje ke konfiguracím z jiných serverů. To umožňuje provozovat subservers s jejich vlastními, nezávislými konfiguracemi, které jsou synchronizovány s řídicím serverem. Řídicí server by například mohl být umístěn v centrále společnosti a subservery by byly systémy v pobočkách.
Synchronizované datové záznamy:
Skupiny stránek
Stránky
Skupiny kamer
Vyhledání kamer
Předvolby PTZ kamer
Ukázky ze záběrů kamer
Kamery
Typy kamer
Mapové objekty
Stavy symbolu mapových objektů
Tyby mapových objektů
NVR
Šablony hotspotu
Mapy*

*Hlavní mapy z klientských serverů nejsou synchronizovány

Aktivace řídicího serveru G-SIM. Síťuje několik nastavení jednotlivých instalací G-SIM v centrálním bodě. Instalace G-SIM pod Control Server jsou stále na sobě nezávislé.

 • Společnosti pracující na různých místech
 • Sjednocení několika míst
 • Centralizace globálního monitorování a správy

Datasheet: g-sim-controlserver

 • Central access to independent networked G-SIM systems in different sites.
 • Intuitive operation using individually designed site-plan-based operator interfaces.
 • Best possible overview thanks to the seamlessly integrated video wall solutions.
 • Complete video stream management for live and recorded video.
 • Efficient alarm management with site plans, video and all other relevant information.
 • Comprehensive support for delegation, i.e. for the hand-over of event or alarm processing, the allocation of tasks and for switching internal system communication between users.
 • Perfect data protection as a result of the flexible administration of user rights and the complete audit trail.
 • High reliability backed up with sophisticated redundancy.
 • Management of all subcontractors and third party systems integrated into the Geutebrück system.

 • G-SIM/ControlServer
  Option for networking multiple G-SIM installations at one central point.
  To run this option it is necessary to use G- SIM Enterprise or G-SIM Enterprise Failover package.
  Order-No. 8.34381
  G-SIM/ControlServerConnect
  Option to connect a G-SIM Control Server with a G-SIM Client.
  To run this option it is necessary to use G- SIM Enterprise or G-SIM Enterprise Failover package.
  Order-No. 8.34380 
  The G-SIM Control Server is a G-SIM server that accesses the configurations from other servers. This makes it possible to operate subservers with their own, independent configurations that are synchronized toward the control server. For example, the control server could be located in the headquarters of a company, and the subservers would be the systems in the branch offices.
  Data records that are synchronized:
  Site Groups Site groups
  Sites Sites
  Camera Groups Camera groups
  Camera Lookups
  Camera lookups
  Camera PTZ Presets Camera PTZ presets
  Camera Ref Frames Camera example images
  Cameras Cameras
  Camera Types Camera types
  Map Objects Map objects
  Map Object State Symbols Map object state symbols
  Map Object Types Map object types
  NVRs NVRs
  Hotspot Templates Hotspot templates
  Maps* Maps*

  *Main maps from client servers are not synchronized