VCAcount

S volbou VCAcount můžete sledovat toky cestujících a faktory zatížení silnic. Tato analýza obsahu videa zahrnuje funkce počítání a umožňuje tak spolehlivé počítání osob a vozidel na záznamu a lze provést okamžitě pomocí funkce „People Counting“ a snadnou konfigurací.

Kategorie: , Katalogové číslo: 8.50200

Popis produktu

Analýza videoobsahu je základním nástrojem pro video monitoring. S volbou VCAcount můžete sledovat toky cestujících a faktory zatížení silnic. Počítání osob nebo vozidel lze provést okamžitě pomocí funkce „People Counting“ a snadnou konfigurací.

 • Ušetřete výkon procesoru pomocí profesionální analýzy videa
 • Jednoduché zaznamenávání toků návštěvníků pomocí funkce počítání lidí
 • Parametrizace scénářů spouštění poplachů podle potřeb
 • Optimální přizpůsobení systému pomocí volně konfigurovatelných počítacích hranic/čar v obraze
 • Vysoká bezpečnost díky detekci sabotáží a automatickému přizpůsobení měnícím se světelným a povětrnostním podmínkám na pozadí obrazu
 • Rychlá instalace díky jednoduché parametrizaci i bez zvláštních předchozích znalostí

 

Popis

Funkce

Detekce neoprávněné manipulace

Upozornění na událost, když je kamera zakrytá nebo se mění zorné pole kamery.

Počítání objektů

Lidé, zvířata, vozidla a jiné předměty

Propojení s G-Core

Upozornění na událost do G-Core.

Objednací kód

8.50200 – VCAcount analýza video obsahu

Příslušenství: G-Stats software možnosti Software pro statistické vyhodnocení a počítání objektů

Objednací kód

3.06670 – G-Dongle/G-Stats

Objednací kód

8.34603 – G-Stats/Passages

Objednací kód

8.34610 – G-Stats/Weather
 • Vstupní prostory obchodních domů a obchodů
 • Přístup k areálu a výstavním plochám
 • Proudy návštěvníků muzeí
 • Od přístupových cest až po dálnice
 • Hlídání parkovacích míst a dvorů v areálu společnosti

Datasheet: vcacount

Camera-based video content analysis is an elementary tool for video surveillance. With the VCAcount option you can keep track of passenger flows and road load factors. Counting of people or vehicles can be realized in an instant using the People Counting function and easy configuration.
 • Save processor power with professional camera-based video analysis.
 • Simple recording of visitor flows by means of people counting function.
 • Needs-based parameterization of alarm triggering scenarios.
 • Optimal system adaptation through freely configurable counting lines in the image.
 • High security through sabotage detection and automatic adaptation to changing light and weather conditions in the image background.
 • Fast installation due to simple parameterization even without special previous knowledge.

Designation

VCAcount

Functions

Tamper detection

Yes

Tamper detection: Event notification when the camera is covered or the viewing angle of the camera is changed.

Counting

Yes

Object counting: People, animals, vehicles, objects.

G-Core connection

Yes

Event notification to G-Core.

Order No.

8.50200

VCAcount video content analysis software option

Accessories:
G-Stats software option     Software for statistical evaluation of object counting (Counting)

Order No.

3.06670

G-Dongle/G-Stats

Order No.

8.34603

G-Stats/Passages

Order No.

8.34610 G-Stats/Weather