G-Stats/Weather

Možnost povolení místních dat o počasí v uživatelském rozhraní G-Stats. Účinky teplotních výkyvů a povětrnostních podmínek tak mohou být spojeny s údaji o počítání. Možnost je platná jeden rok po aktivaci. Je možná přímá aktivace na několik let. Tato možnost je vyžadována pro systém G-Stats.

Kategorie: , Katalogové číslo: 8.34610

Popis produktu

S možností lze místní data počasí spojit s daty počítání vizualizačního softwaru G-Stats. Statistické vyhodnocení toků návštěvníků, např. v obchodních domech, finančních institucích nebo veřejných událostech lze hodnotit ve vztahu k povětrnostním podmínkám a teplotě.

  • Komplexní statistická vizualizace počtu objektů (osob nebo objektů)
  • Řídicí panel s živým tickerem (například pro počítání osob) se zobrazením počtu „živých návštěvníků“, kteří vstoupili nebo opustili průchod a jsou uvnitř
  • Zobrazení počítacích cyklů jako denní, týdenní, měsíční a roční graf, jakož i ve špičkách
  • G-Stats / Weather umožňuje reprezentovat údaje o počítání na základě místního počasí. Tímto způsobem lze analyzovat vlivy srážek a teploty za hodinu
Popis Funkce
Palubní deska Live ticker: Live visitors/objects
Widget „Live ticker“ zobrazuje rychlý přehled o posledních „vstupech“ a „výstupech“.Hodnoty i osoby / předměty umístěné v oblasti počítání („uvnitř“).Při použití více kamer se hodnoty všech kamer zobrazují souhrnně.
Visitors/objects in the past 2/4/6/8 hours
Widget návštěvníka zobrazuje přehled hodnot „vstup“ a „výstup“, jakož i osob v oblasti počítání za posledních 8 hodin v úsecích po 2 hodinách. Volitelně s odpovídajícími údaji o počasí.
Average visitors/objects („entrance“)
Rychlý přehled dnešních / včerejších návštěvníků i průměrných návštěvníků za poslední týden, měsíc a rok.
Visitors/objects in the last 48 hours
Rychlý přehled a porovnání čísel návštěvníků / objektů za posledních 48 hodin.
Visitors/objects today
Widget zobrazuje návštěvníky / objekty („vchod“) aktuálního dne v týdnu, ve srovnání s daným dnem v týdnu, měsícem a rokem dříve.
Most visitors/objects
Seznam dnů s nejvíce návštěvníky / objekty
Live visitors/objects
Zobrazuje aktuální vstup a končí v 10 sekundových intervalech.
Historie návštěvníka / objektu Denní / týdenní / měsíční / roční diagram počtu návštěvníků / objektů („vstup“) s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Špička Počet návštěvníků / objektů za hodinu zobrazených v průběhu dne („in“, „out“, „inside“) v nastavitelných časových obdobích s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Týdenní diagram Výsečové grafy a tabulky s procentuální distribucí návštěvníků za každý den a měsíc s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
Vchody Tabulky s počtem návštěvníků / objektů seřazených podle průchodu – dnes, za posledních 30 dní, od začátku počítání a za posledních 10 dní, v absolutních číslech a procentech.
Živý počet Zobrazení aktuálních vstupů a výstupů.
Počasí (pouze se softwarem G-Stats/Weather) Zobrazení údajů o počasí a teplotě ve vztahu k návštěvníkům / objektům („vchody“) za nastavitelné časové období s funkcí tisku a exportu (pdf, excel, csv, xml, json).
G-Stats Visualization Objednací kód 3.06670
G-Stats software (obsahuje dongle, 1x G-Stats/Passages a 2 roky G-Stats/Weather)
Softwarové možnosti:
G-Stats/Passages Objednací kód 8.34603
Možnost vyhodnocení dalších 5 pasáží (počítacích oblastí).
G-Stats/Weather Objednací kód 8.34610
Možnost vyhodnocení údajů o počítání v závislosti na místním počasí.
G-Stats / Weather platí jeden rok po aktivaci.
* Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome, pro plnou funkčnost softwaru

Možnost povolení místních dat o počasí v uživatelském rozhraní G-Stats. Účinky teplotních výkyvů a povětrnostních podmínek tak mohou být spojeny s údaji o počítání. Možnost je platná jeden rok po aktivaci. Je možná přímá aktivace na několik let. Tato možnost je vyžadována pro systém G-Stats.

Pro statistické vyhodnocení počtu objektů ve finančních institucích, na akcích, v logistice, v silniční dopravě nebo v obchodě a další.