G-Link/AgentVi

Možnost integrace analýzy videoobsahu výrobce AGENT Vi. Tato možnost umožňuje přímou komunikaci se systémy připojenými k serveru G-Link. Tato možnost je vyžadována pro připojené zařízení AgentVi.

Kategorie: , Katalogové číslo: 8.34182

Popis produktu

Tato možnost se používá k integraci analýzy obsahu videa od výrobce AGENT Vi. Zprávy ze systému jsou přeloženy do srozumitelných informací pro integrační server Geutebück G-Link a umožňují tak přímou komunikaci mezi připojenými systémy. Toto komunikační rozhraní umožňuje výměnu zpráv o událostech, které mohou ovládat např. připojení obrazu, ukládání obrázků nebo různé další funkce.

  • Komfortní ovládání vašeho systému G-Core analýzou videoobsahu výrobce AGENT Vi
  • Zprávy o událostech ze zařízení APU mohou snadno ovládat různé akce systému G-Core, a tak je snadno předávat dalším systémům třetích stran připojených k G-Link
  • Jednoduchá, časově úsporná implementace komunikačního rozhraní prostřednictvím serveru G-Link a této softwarové možnosti
Název funkce Popis funkce
Asset Protection Detekuje předdefinovaný statický objekt, který je zakrytýt nebo odstraněný ze zorného pole kamery po dobu delší, než je nastaveno. V zorném poli kamery lze definovat až 20 statických objektů.
Suspicious Object Detekuje statický objekt, který byl ponechán bez dozoru v předdefinované oblasti po delší dobu, než je nastaveno.
Crowding Detekuje dav, pokud hustota lidí v předdefinované oblasti překročí stanovenou prahovou hodnotu (v %) po stanovené časové období.
Loitering Detekuje osobu pobývající uvnitř předdefinované oblasti déle, než je stanoveno.
Occupancy Detekuje skupinu, pokud počet lidí v předdefinované oblasti překročí nastavený práh (číslo) na déle, než je nastaveno.
Stopped Vehicle Detekuje vozidlo, které zastaví v předdefinované oblasti na delší dobu, než je nastaveno.
Tailgating Detekuje osobu nebo vozidlo, které překročí předdefinovanou linii ve stanoveném časovém intervalu po osobě/vozidle, které překročilo linii naposledy.
Person/Vehicle crossing a line Detekuje rychlost osoby nebo vozidla pohybujícího se po definované trati. Detekce závisí na směru.
Person/Vehicle moving in an area Detekuje osobu nebo vozidlo pohybující se uvnitř sledované oblasti.
People/Vehicle counting Počítá osoby nebo vozidla překračující definovanou linii. Počítání závisí na směru.
Speed analysis Vypočítá rychlost vozidla nebo osoby nebo průměrnou rychlost skupiny vozidel.
Video quality monitoring Detekuje neoprávněné zásahy do kamery nebo špatné okolní podmínky, jako je mlha nebo sníh zakrývající zorné pole kamery.

Datasheet: g-link-agentvi